Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ започва засилени проверки на обекти за производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене и търговски обекти за търговия на дребно, пазари и борси, във връзка с предстоящите официални празници Великден и Гергьовден.

В периода 6 април – 8 май, включително, във фокуса на засиления контрол попадат производството и търговията на традиционно предлаганите за празниците храни – агнешко месо, козунаци, яйца, включително боядисани яйца, пресни зеленчуци, както и на боя за яйца. Ще се следи за произхода и правилното съхранение на суровини и храни, за коректното етикетиране и маркировка.

По отношение на предлагането на трупно агнешко месо ще се контролира наличието и цвета на здравна маркировка /син цвят – с произход България, червен цвят – с произход, различен от българския/, а също така и дали търговците предоставят на видно място информация за страната на произход на месото.

Инспекторите ще следят строго начина на съхранение, етикетирането и маркирането на яйцата /включително недопускане на яйца от клас “Б” в търговската мрежа, т.е. за преработка – в производството на различни яйчни продукти/. Ще се вземат проби за лабораторно изпитване от яйцата с произход ЕС и трети страни.

По време на официалните празници 17-20 април, вкл., на 1-ви и на 6-ти май ще бъдат осигурени дежурни служители в ОДБХ, които да осигуряват дейността на контролния орган и да реагират на сигнали на граждани.