Първият превод на Ботевата балада “Хаджи Димитър” на руски език е направен в Алфатар само 5 години след написването й – през 1878 г., а е публикуван преди 111 години в Санкт Петербург. Доказателство за това е дневникът на участника в Руско-турската освободителна за българите война Леонид Богаевский, издаден през 1910 г. в Санкт Петербург като самостоятелна книга под заглавие “Из давно прошедшего”. Година по-късно авторът почива.

Според силистренски краеведи и публикация в книгата на бившите кореспонденти на БТА и БНР в Силистра Енчо Енчев и Любен Антонов “Любопитна Силистра” по време на войната Богаевски престоява дълго време в Алфатар. Той съобщава, че местните учители са му предоставили различни български литературни творби, някои от които са били “абсолютно забранени” от турските власти и се пазели в тайници в домовете на просветените алфатарци. Оригиналният текст на “Хаджи Димитър” е предоставен на руския офицер от писаря Добри Киряк и учителя Нейко Великов.

Освен баладата в дневника си Леонид Богаевски помества още едно стихотворение от неизвестен автор. Доброто качество на превода показва, че е направен още в Алфатар с помощта на местни интелигенти. Руският офицер проявява интерес и към българските народни песни. Оставил е и богато описание за нравите и обичаите в Силистренско от онова време.