737 випускници от Силистренско са заявили желание за явяване на държавен зрелостен изпит по български език и литература. Той ще се проведе на 19 май с 60 души по-малко от миналата година, съобщиха от Регионалното управление по образование /РУО/.

Заявилите зачитане на изпита за професионална квалификация за втори държавен зрелостен изпит са 302. Те представляват 42% от зрелостниците, които ще се явяват на втори зрелостен изпит. Миналата година процентът бе 46%.

Заявилите явяване на втори държавен зрелостен изпит по предмети са общо 412. Изпитът ще се проведе на 21 май и на него знанията си по английски език ще докажат 137 випускници /33%/. По география и икономика ще изпитат 113 ученика /27,4%/, а по биология и здравно образование – 108 /26%/. Спрямо предпочитанията миналата година английският език от трето място премина на първо. Географията с малко изпреварва биологията.

Пет от зрелостниците са със специални образователни потребности. Двама зрелостници са заявили явяване на трети държавен зрелостен изпит по желание, допълват от РУО.