Със заповед на председателя на Държавната агенция „Архиви“ се възстановява работата в структурата на агенцията от 1 юни, съобщиха от силистренския отдел на архива.

Необходимо е читателите предварително да заявят на електронна поща : silistra@archives.government.bg или на телефони 086/822227 и 0886091939 желанието си за посещение в читалнята в Силистра. Посещението се извършва след получено потвърждение от архива. При голям брой заявки ще се изготвя график за посещения. Заявки за архивни документи с посочени искови данни при възможност да се подават по електронната поща и по телфона.

В читалните ще се допускат външни лица след дезинфекция на ръцете, с маска, покриваща носа и устата и индивидуални ръкавици.

След приключване на работата с документи и книги от библиотечния фонд те ще се поставят под карантина за 72 часа. Чак след това ще могат да бъдат ползвани от други граждани.

За спазване на социална дистанция в читалнята на Държавен архив – Силистра ще се допускат едновременно до двама читатели – 30 на сто от максималния капацитет на читалнята. За справка ще се допуска по един посетител, останалите изчакват във фоайето.

Желателно е читателите да ползват собствени писалки за попълване на заявление, вписване и подпис в регистрите. Няма да се допускат посетители с видими признаци на физическо неразположение.