Започна асфалтиране на улици във всички населени места от общинската пътна мрежа в община Ситово. В две от селата – Любен и Добротица, вече е положен асфалт.

„В рамките на два месеца се надяваме да приключим планираните дейности по асфалтирането в останалите десет села” – информира кметът на Община Ситово Сезгин Алиибрям.

Средствата, в размер на 500 000 лв., са осигурени с Постановление на Министерския съвет. Ще бъдат добавени и средства от капиталовата програма за тази година.