Повече от 600 лева събраха силистренци в акция за подпомагане на бедни съграждани. Средствата бяха събрани с търг, в който всеки имаше право да наддава тайно за определена мартеница-гигант от изложбата в Регионална библиотека „Партений Павлович“.

Изложбата ще остане на разположение през целия месец март, като голяма част от останалите мартеници могат да бъдат закупени на фиксирани цени, като парите също ще отидат за каузата.

Изработването на мартеници е жива и обичана българска традиция – доказателство е големият брой участници – 113, които се включиха със свои творения в конкурса. Мартениците-гиганти са 115, а най-голямата от тях е с дължина 1,70 м. Освен големи мартеници, за благотворителния търг са постъпили много мартеници в по-малки размери.

Те са дело на самодейци от читалища, от ученици и учители от училища и детски градини, от членове на клубове за народно творчество, както и изработени от изкусните ръце на добруджанки.