Традиционната си инициатива „Ден на отворените врати“ проведе силистренският Окръжен съд. Тази година темата бе „30 години Конституция на Република България – върховенство на правото, демокрацията и защитата на основните права“. Участие в инициативата взеха ученици от 11 клас на Икономическата гимназия „Атанас Буров“. Гостите бяха приветствани от председателя на Окръжния съд съдия Пламен Неделчев.

„Конституцията на Република България гарантира свободата и равенството на хората по достойнство и права. Спазването на правните норми и зачитането на правата на другите е в основата на демократичното и пълноценно развитие на нашето общество. Нашата основна цел е да покажем, че в Окръжен съд Силистра властва върховенството на Конституцията на България и справедливото прилагане на законите“, заяви съдия Неделчев.

Той говори за функциите на съдията, съдебните заседатели, прокурора, вещите лица, свидетелите, съдебния секретар. Присъстващите съдии също направиха важни разяснения и споделиха опит.

Учениците задаваха въпроси, свързани с организацията и протичането на съдебния процес. Те видяха как изглеждат деловодствата на съда, а също и делата, които се съхраняват там. Всички присъстващи получиха Конституция на Република България, полезни информационни и образователни материали за правата и задълженията на гражданите, и за дейността на съдебната власт.

Денят на отворените врати в Окръжния съд продължи с ученици от трети клас от СУ „Никола Вапцаров“. Любознателните ученици влязоха за първи път в съдебната палата, където бяха запознати с изискванията за присъствие в сградата, а служба “Съдебна охрана“ извърши задължителната проверка, съгласно правилата за достъп и пропускателния режим.

Децата проявиха голяма активност по време на лекцията. За тях беше полезно да научат в какво качество хората могат да бъдат в съдебната зала и в сградата на съда. Те получиха полезни информационни материали, подходящи за тази възрастова група, като заявиха желание за бъдещи лекции по теми, избрани от тях. Посещението на третокласниците в Съдебната палата сложи началото на инициативата на Окръжния съд за ранна превенция сред подрастващите, за възпитаване на правна култура и ценностно отношение към действащото законодателство. Провеждането на Деня на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов „Открито за съдебната власт.