Регионалната библиотека „Партений Павлович” обяви областен конкурс за рисунка на тема „Библиотеката през моите очи”. Целта на конкурса е да представи детските впечатления и мечти, свързани с библиотеката. Рисунките могат да изобразяват любимо място или момент в библиотеката.

Всеки участник може да представи своята творба живопис с темперни бои, акварел или пастел – формат 35/50. На гърба на всяка рисунка да бъдат записани трите имена и възраст на участника и телефон за контакт с участника или родител. Участниците се разпределят в три възрастови групи: 7-10 години; 11-14 и 15-18 години.

Жури ще класира участниците с най-добрите рисунки като присъжда за всяка възрастова група първа, втора и трета награда. Срок за предаване на творбите до 23 юли 2021 г. в Регионална библиотека „Партений Павлович“ – отдел „Изкуство“. Награждаването ще се проведе на 3 август 2021 г. Рисунките, участвали в конкурса, ще бъдат експонирани в изложба. Библиотеката си запазва правото да използва рисунките след приключването на конкурса. За информация и въпроси: libsilistra@gmail.com