Ръководството на  „МБАЛ – Силистра” АД изказва своята огромна благодарност и респект към инж. Никола Митиков, управител на  ЗММ СТОМАНА –  гр. Силистра, за направеното дарение на стойност от 40 000 лв. за нуждите на лечебното заведение.

Средствата ще се използват за заплащане на заявената апаратура, лични предпазни средства и медицински консумативи, които бяха използвани и са необходими във връзка с епидемията от COVID-19, съобщи д-р Даниела Костадинова – Изп. Директор на лечебното заведение.