Двеста деветдесет и пет заявления за участие на деца в летни клубове по интереси са подадени в Силистра. Това съобщиха от общината, която заедно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, организира клубовете.
Голяма част от децата са заявили участие в повече от една форма. От подалите заявления деца 175 са за плуване, 98 – за тенис, 67 – за приложно изкуство, 56 -за йога, 44 – за шах, 22 – за латинотанци, 76 – за Лятна академия в библиотеката, 121 – за стрелба, 17 – за ветроходство и 8 – за гребане.
Децата ще бъдат включени в 14 групи по плуване и ще имат възможност да посещават басейна веднъж седмично за периода на програмата. Разкриват се допълнителни групи и по йога, приложно изкуство, Лятна академия в библиотеката.
Съгласно правилата, групите са попълнени по реда на подаване на заявления, като децата са разпределени по възраст, съгласно указанията на ръководителите, за да се осигури оптимална работа.