На 30.05.2020г., в 23:38ч., неизвестно лице е разбило с крак и откраднало декоративни бронзови елементи от втория шадраван в Дунавския парк. Седем от видео камерите са заснели извършителя. Лицето му ясно се вижда. Записите са предадени на началника на РУ МВР – Силистра.
“Недопустими са подобен тип прояви на посегателство над публична общинска собственост. Дунавският парк е модел на парковото изкуство и любимо място на силистренци и гости.
Възстановяването на елементите и функционирането на шадравана изисква време и финансови средства.”. съобщават от Община Силистра.