ВАС отмени забраната за разходка на кучета в Дунавската градина. С акта се обявяват за нищожни части от Наредбата за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Общината.

Според тях, беше забранено допускане и разхождане на кучета на обществени места, предназначени за отдих на гражданите, за спортна и лечебна дейност, паркове, детски и спортни площадки, на територията на учебни (училища, ясли детски градини) и здравни заведения, гробищни паркове. Това ограничение не се отнася за кучета – асистенти. Ограничено беше и свободното пускане на кучета от средни и едри породи извън обозначените места, определени със заповед на кмета на Община Силистра.

През декември 2017 година на всички подстъпи към Дунавския парк бяха поставени забранителни табели за разходка на домашни любимци в него.

Решението на Върховния административен съд е окончателно.