Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Силистра  съобщава, че дружеството временно  променя дейността си.

Заявления, сигнали и жалби от потребителите ще се приемат само по електронната поща на дружеството: vikss@vik-silistra.com. За контакти тел. 086/ 820 559.

Заявленията по процедура за присъединяване към ВиК системи ще се приемат по електронен път на адрес: viksspsp@gmail.com.  За контакти: тел. 086 851 498.

Инкасаторите преустановяват посещенията по домовете за отчитане на  водомери в режим на етажна собственост.

Потребителите ще трябва да предоставят самоотчети по един от следните начини: чрез снимка на водомер с посочен  абонатен номер, изпратена по електронна поща с адрес: inkaso@vik-silistra.com; SMS на телефон: 0882 884 108;  интернет страницата на на  „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Силистра:  https://vik-silistra.com/; обявяване на показания на входа на жилището;  телефон 086 820 566 и 086 820 567.

При липса на самоотчети, потребеното количество вода ще се определя на база средно месечна консумация от предходен период.

Заплащането на фактурираните количества ще се извършва чрез електронно банкиране, банкомат или плащане на каса на ВиК оператора и други.

При плащане в касовите салони е задължително спазване ограниченията, въведени в търговски обекти като не се допуска струпване на хора и се осигурява минимална дистанция минимум 1 м между посетителите в помещенията.

Дружеството преустановява приема на граждани в сградата си. Преустановява се и приемния ден на управителя на дружеството.

.