Сред най-търсените професии към 8 ноември в Силистренска, Ситовска и Кайнарджанска общини са лекари, медицински сестри, рентгенови и медицински лаборанти, сочат данните на Регионалната служба по заетостта в Русе. Търсят се и шофьори, счетоводител, машинни оператори, логопед, монтажници, общи работници в строителството. Подобна е картината и в останалите четири общини – Алфатар, Главиница, Дулово и Тутракан.

Разкритите работни места по проект “Заетост за теб” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” са за обслужващи работници в търговията и промишлеността, майстор на хлебни изделия, счетоводител, електромеханик, продавачи-консултанти, общи работници и сервитьори.

Равнището на регистрираната безработица в Силистренска област през септември спрямо август е намаляло с 0,3% и е достигнало ниво 8,4%, показва справка от Регионалната служба по заетостта в Русе. Равнището на регистрираната безработица в страната през септември е 4,7 на сто. Най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 30,4%, а най-ниско в община Силистра – 3,9 на сто.