През тонколоните и мониторите на компютрите и лаптопите ще слушаме тази година хлопките, звънците и благословиите на Националния фестивал на кукерите в село Калипетрово. Петнадесетото издание на фестивала ще се проведе във виртуалното пространство, съобщиха организаторите му – община Силистра, кметството в с. Калипетрово и читалище “Пробуда – 1940 г.”

Право на участие имат кукерски състави от цялата страна. Всеки колектив представя снимка на кукери в цял размер, видеоклип, снимки на персонажите с описание на техния костюм, кратко описание на обреда, който се пресъздава. Кукерските състави ще бъдат оценявани от професионално жури. Критериите за оценка са атрактивна маска и костюм, обичай, обреден танц, благословия. На всички участници ще бъдат връчени дипломи за участие, а на победителите ще бъдат изпратени награди. Заявките за участие и кратка анотация на групата могат да се изпращат не по-късно от 15 март 2021 година на e-mail: kali_probud@abv.bg и на адрес: с. Калипетрово 7 539, общ. Силистра, ул. “Рашко Блъсков” 86, Народно читалище “Пробуда-1940”.