Служители на Регионалната инспекция по околна среда и водите в Русе са установили нарушител, извършвал риболов с лодка в езерото Сребърна, съобщи пресцентърът на екоинституцията. Сигналът постъпил на 10 януари чрез отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“.

Охраната на резервата при обход установила възрастен и дете, навлезли с гумена лодка в голямото водно огледало на езерото Сребърна, в близост до западния бряг. Това представлява нарушение на Закона за защитените територии, за което на гражданина ще бъде съставен акт.

На територията на Поддържания резерват „Сребърна“ е абсолютно забранено влизането с плавателни средства, освен на хората, притежаващи разрешително от министъра на околната среда и водите с научна цел или заснемане на фотографски кадри/филми. Освен, че представлява нарушение, навлизането с лодка създава опасност за живота и здравето на „любителите риболовци“, тъй като инспекцията не разполага с ресурс за спасителни операции.

В резервата е разрешено извършването на любителски риболов само на определените за целта места, които са регламентирани в Плана за управление на защитената територия. Всички те се намират по западната граница на резервата. Риболовът извън тези места представлява нарушение и се санкционира с индивидуални глоби. Предвид предстоящото застудяване и потенциалната възможност за замръзване на водната повърхност на езерото, инспекцията не препоръчва извършването на спортен риболов.