От 30 до 100 лв./дка са изплатили земеделските кооперации от Крайдунавска Добруджа на собствениците на земя. 68 лв. е размерът на средната рента, изплатена от земеделските кооперации в Силистренска област за стопанската 2019/2020 г.

Най-ниската сума е 30 лв./дка, а най-високата – 100 лв./дка. Масово кооперациите край Дунав са изплатили по 80 лв./дка, обобщава Кирил Боянов, председател на Областния съюз на земеделските кооперации в Силистра. „На фона на тежката и суха стопанска година кооперациите успяха да заделят добри суми на собствениците на земя“, коментира браншовият ръководител.

Обичайно сумите в Силистренска област са с 15-20 лв. по-ниски от тези, които се изплащат в съседната Добричка област. Още през 2019 г. картината се промени и в Крайдунавска Добруджа собствениците на земя започнаха да получават по 90-100 лв./дка. Основната причина, разбира се, беше добрата реколта. През 2020 г. ситуацията сериозно се обърна и първенец по размер на ренти се оказа Силистренска област. Това се дължи на относително по-добрите добиви от основните полски култури. Сушата също се отрази върху посевите в региона, но не свали толкова драстично резултатите, както в други части на Добруджа и страната.

При пшеницата стопаните от Силистренско ожънаха през лятото средно по 354 кг/дка. В Добричко добивите едва достигнаха 178 кг/дка. Спадът при резултатите от пшеница край Дунав е 39%, а при ечемика – 15%. Средният добив от царевицата в Силистренска област е 494 кг/дка. За сравнение през 2019 г. производителите са ожънали средно по 684 кг/дка. Спадът е близо 28%, а в Добричко – 46%. При слънчогледа в областта отчитат срив с 33% спрямо реколтата от предходната година, т.е. прибрани са средно по 203 кг/дка.

Все още сеитбата на пролетни култури не е започнала масово край Дунав, допълни още Кирил Боянов. Площите за царевица и слънчоглед са подготвени, но само в отделни кооперации стопаните са засели по малко декари. „Очакваме температурата на почвата да се качи над 10, дори да достигне 12 градуса и тогава ще започнем масовата сеитба на пролетници“, уточни Боянов. През последните години площите със слънчоглед в Силистренска област намаляват, а нарастват площите с царевица. За при години делът на царевицата е скочил с 25%. В същото време обаче добивите от техническата култура остават сравнително ниски. Маслодайната култура изгуби позиции заради ниските добиви и ниската цена на зърното. В началото на 2021 г. котировките на слънчогледа скочиха почти двойно и това даде глътка въздух на производителите край Дунав.