Две нови социални услуги ще предлага община Силистра. Приключили са основните дейности по проект “Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра ” по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020. Общата стойност на проекта е над 1 100 000, с които бяха построени двете сгради в квартал „Деленки“ на село Айдемир.

Главната цел на проекта е да се създадат условия за подобряване на социалното приобщаване на възрастни хора и хора с увреждания с изграждането на инфраструктура за разкриването и предоставянето на социални услуги. Това са Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Двете социални услуги са с капацитет по 15 места.

В Центъра за грижа за лица с психични разстройства се създават условия, осигуряващи качество на живот в среда, близка до семейната, с постоянна медицинска грижа. Центърът за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване е форма на социална услуга, в която се извършват дейности, свързани с осигуряване на денонощни медицински грижи.

Напролет след съответната социална и медицинска оценка новите сгради ще бъдат заселени с потребителите на социалните услуги.