В дуловското СУ „Васил Левски“ се проведе заключителният комуникативен етап на 15-тата Литературна конференция за ученици от 11 и 12 клас от областта.

Организатори бяха Регионалното управление по образование и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с финансовата подкрепа на община Силистра. Конференцията се проведе под научното ръководство на проф. д-р Радослав Радев, преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Първият етап на конференцията започна още през ноември 2020 г. със систематизиране и изпращане до училищата на теоретични материали по темата на конференцията: „Емоционалният живот на човека в българската литература и култура“. Във втория етап учениците подготвиха първоначален вариант на свои текстове, които през месеците януари и февруари проф. Радев консултира, рецензира и оцени дистанционно. 42 участници представиха своите произведения публично. На базата на издадени удостоверения за отлично представяне, най-добрите ще получат правото да се запишат във Великотърновския университет без кандидат-студентски изпити.