Нарисувани от Борис Ангелушев четири пощенски марки за връщането на Южна Добруджа в пределите на България преди 80 години, след подписването на Крайовския договор, бяха показани тази вечер на изложба в Силистра.
Те са от колекция на секретаря на силистренското филателно дружество Христо Христов. Според него това са първите пощенски марки за събитието, пуснати в употреба от българската пощенска администрация. Марките са с номинал 1, 2, 4 и 7 лева. На всичките има портрет на Цар Борис Трети. На марката от 1 лев са изобразени добруджанец и добруджанка в народни носии, на марката от 2 лева – добруджанско поле с развети над него знамена, а на марките от 4 и 7 лева – картата на Южна Добруджа в кафяв и син цвят и с изписани имената на Силистра, Добрич, Тутракан, Балчик и Каварна.
Във връзка с връщането на Южна Добруджа в пределите на България тогава са изработени специален печат, специални пликове и открити пощенски картички.
Във филателната изложба, наречена “Добруджа 2020”, тази вечер бяха показани 12 колекции.
Организатори на проявата са Силистренската община, Областната пощенска станция, Регионалната библиотека “Партений Павлович” и силистренското филателно дружество “Димитър Дончев”.