В първото класиране за 34 паралелки в област Силистра са участвали 747 ученици, съобщиха от Регионалното управление на образованието в Силистра.
От тях са класирани 732 ученици. Не са класирани 15 ученици, които са посочили малък брой желания и балът им не е стигнал за тях.
Няма закрити паралелки преди първото класиране. В 14 паралелки са запълнени всички места. От кандидатите 90, 7 на сто са приети по първите си желания. По второ желание са приети 6 на сто от учениците, а по трето желание са приети едва 3 на сто. По-голяма част от учениците (68 на сто) са приети в професионално образование. Останалите са приети в паралелки за профилирано образование. Превесът на професионалното образование ще се запази, тъй като там има свободни места, които ще продължават да се запълват, смятат специалистите.
Освен класираните ученици други 18 ученици с хронични заболявания или със специални образователни потребности са насочени от комисия и са записани преди класирането на учениците по бал.
Двайсет и девет ученици от други области за кандидатствали и са приети в област Силистра. Най – много (20) са от област Добрич. Петдесет ученици от Силистренска област още не са кандидатствали. Изяснява се дали имат поправителни изпити, кандидатствали ли са в други области и ще бъдат издирвани и мотивирани да участват в трето класиране.