Окръжен съд-Силистра призна за виновен предаденият на съд за даване на подкуп румънски гражданин М.Щ. от град Кълъраш, Република Румъния.

         На 26.08.2020година в село Зафирово, община Главиница подсъдимият М. Щ. е бил спрян за проверка от автоконтрольори в звено „Пътен контрол“ в група „Охранителна полиция“ към Районно управление-Тутракан, при Областна дирекция на МВР-Силистра.

Подсъдимият е дал подкуп-пари в размер на 10 евро на „младши автоконтрольор“ И.Л., за да не извърши действия по служба, а именно – да не състави акт за установено административно нарушение на Закона за движението по пътищата“, изразяващо се в управление на МПС без включени светлини за движение през деня.

Окръжен съд-Силистра осъди М.Щ. на лишаване от свобода за срок от 6 месеца и глоба в размер на 500/петстотин/ лева, като отложи изтърпяването на наказанието за срок от 3 години. М.Щ. ще трябва да заплати и направените разходи по делото в досъдебното и съдебното производство. Предмета на престъплението – два броя банкноти с номинал от 5 евро се отнемат в полза на държавата.

          Присъдата подлежи на обжалване или протест пред Апелативен съд-Варна.