Силистренският хор “Седянка” днес отбеляза сто и десетата годишнина от провеждането в Силистра на Първия събор на хоровете от крайдунавските градове.
Първият събор на хоровете от крайдунавските градове се провежда на 23 май 1910 година с над 400 хористи. За това събитие напомня и паметен знак в Дунавския парк на града, смятан от силистренци за единствения паметник на песента в страната, пред който днес хорът изпълни произведения от репертоара си. Особена заслуга за провеждането на събора имат музикалното дружество “Седянка” и неговият ръководител Петър Бояджиев. В журито на събора тогава е бил и големият български композитор Добри Христов.
Силистра има богати музикални традиции. В града през 1894 година излиза първото музикално списание в страната “Кавал” на възпитаника на Пражката консерватория Карел Махан. От Силистра започва творческият път на много изявени музикални творци.