Представен бе проект “Време да бъдем активни”, съобщиха от СНЦ “Паралел-Силистра”.
Основната цел на проекта е да насърчи гражданските организации да включат в своите дейности млади хора като доброволци и в кампании за защита на правата на човека.
СНЦ “Паралел – Силистра” и ЕИЦ – Велико Търново ще подготвят местни граждански организации за осъществяване на модел на иновативни и нискобюджетни кампании за защита на правата на човека с включване на млади доброволци. Проектът започва с двудневен тренинг “Модел за местни кампании за защита на правата на човека и антидискриминация”.
Проектът се осъществява с финансова подкрепа от 9900 евро от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, се посочва в съобщението.