1400 лева за декар достигна средната цена на земеделската земя в Силистренско през 2019 г., съобщи силистренският отдел „Статистически изследвания“ към Националния статистически институт.

Крайдунавска Добруджа е на второ място в страната непосредствено след област Добрич – 2041 лв./дка и преди област Варна – 1152 лв./дка. В сравнение с 2018 г. средната цена на един декар ниви в областта се увеличава с 1,5%.

През 2019 г. най-висока е цената на сделките с ниви в община Алфатар – 1500 лв. за един декар. Най-голямо увеличение на цената на един декар ниви спрямо предходната година е отчетено в общините Силистра /13,5%./ и Дулово /12%/. В общините Главиница, Кайнарджа и Тутракан има намаление на цената на сделките със земеделска земя. Най-голямо е намалението в община Кайнарджа – с 11,8%.

През 2019 г. в област Силистра няма сключени сделки за постоянно затревени площи – естествени и изкуствени ливади, мери и пасища.

На второ място в страната през 2019 г. е Силистренска област и по средната цена на наем/аренда на един декар ниви – 79 лева. Водач е отново област Добрич – 87 лв./дка и сме пред област Разград – 63 лв./дка. В сравнение с 2018 г. средната цена на наем/аренда на един декар ниви в областта се увеличава с 1,3%.

През 2019 г. най-висока е цената за наем/аренда на един декар ниви в общините Главиница и Дулово – по 84 лева за един декар. Най-голямо увеличение на цената на наема/арендата на един декар ниви спрямо предходната година има в община Тутракан – с 6,8%, а в община Силистра има намаление с – 5,1%.

Средната цена за наем/аренда на 1 декар постоянно затревена площ през 2019 г. в област Силистра е 53 лева, и е с 32,5% по-висока спрямо предходната година.