Централният кооперативен пазар в Силистра продължава да работи при спазване на всички изисквания за дезинфекция и за недопускане на струпване на граждани.

Бяха формирани два потока на вход – изход на подходящите за целта алеи. Заетите пазарни маси трябва да са на отстояние 2 метра една от друга. С цел регламентиране на разстоянието между продавача и клиента ще бъде маркирано място върху алеята с блажна боя.

Кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов разреши провеждането на кооперативен и фермерски пазар всяка събота от 7,00 до 13,00 ч. на адрес ул. „Гео Милев” № 33 в града при определени условия. Той ще се провежда при осигурен от общината контролиран достъп на клиенти на пазара, като както продавачите, така и клиентите трябва да са с предпазни средства. Целта на пазара е реализация на продукция – зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал, както и друга готова стока, произведена само от местни производители. Ще бъдат спазвани всички определени противоепидемични мерки.

В община Главиница пазарът, който ще е само за регистрирани земеделски производители, ще бъде всеки понеделник от 8,00 до 13,00 ч. на ул. “Дунав” /кръстовища с ул. “Оборище” и “Витоша”/, личи от заповед на кмета на общината Неждет Джевдет, под чийто контрол ще преминава пазарът.