С изнесената приемна в Дулово приключи информационната кампания, организирана от екипа на Областния информационен център /ОИЦ/ в Силистра, съвместно с Регионалния експертно-консултантски и информационен център в крайдунавския град, съобщиха от ОИЦ.
По време на изнесените приемни, които бяха открити във всичките седем общини в областта, експертите на ОИЦ са предоставили на заинтересованите посетители безплатна информация за актуални и предстоящи възможности по всички оперативни програми, съфинансирани със средства от европейските фондове. Раздадени са били и информационни материали с добри практики от вече изпълнени проекти.
Посетителите най-често са се интересували от последствията от кризата с КОВИД-19 в областта на земеделието и възможностите за преодоляването й, които се очаква да влязат в сила в началото на август. Интерес е имало и към инвестиционните мерки в земеделските стопанства, както и към проектни идеи на неправителствени организации и читалища, обобщават служителите на ОИЦ-Силистра.