В Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Комисия по заетост към Областен съвет за развитие, водено от заместник-областния управител Стоян Бонев. След обсъждане на направените предложения бяха взети няколко решения, свързани с изпълнение на Регионална програма за заетост, чието начало е на 3 август т.г. В оперативен порядък бе избрана Работна група с представители на Областна администрация и на дирекциите „Бюро по труда“ в Силистра, Тутракан и Дулово, която трябва да изготви регионалната програма на база на постъпилите от общините предложения, постъпили по електронен път най-късно до 12 ч. на 19 юни т.г. Обсъдена бе и съответна методика за оценка и подбор на предложенията – определени с равна тежест са два критерия – равнище на безработицата и регистрирани безработни средно месечно през 2019 г. Общата сума за разпределение за регион Силистра 275 016 лв. В т. Разни присъстващите бяха запознати с възможностите за 2 обучения за професионална квалификация и ключови компетентности („леяр“ и „касиер“), в които могат да участват безработни от общините Силистра, Ситово и Кайнарджа по проект „КЛАСИК-ПРО“. Става дума за безработни – хора до 29 г., завършили 4-и клас- за касирите, и до 50 г. с копие за завършена степен на образование – за леярите. Повече подробности в Дирекция “Бюро по труда” Силистра. За участие в проекта се полагат по 10 лв на ден като стипендия, отделно всекидневни пътни разходи до 15 лв. срещу билети за обществен транспорт. Завършилите обучението получават сертификат и свидетелство за придобита степен за професионална квалификация.