Множество замърсени терени са констатирани в областите Русе, Разград и Силистра проверки за чистота на населени места, съобщи пресцентърът на Регионалната инспекция по околна среда и водите в Русе.

От началото на годината са извършени 86 проверки в трите области, подконтролни на екоинспекторите. Проверките се осъществяват паралелно – по план и по разпореждане на Върховната административна прокуратура.

До момента на 10 кмета са съставени актове за установяване на административно нарушение. За общинските кметове това са – Кубрат, Цар Калоян, Исперих, Дулово и Тутракан, а за кметовете на населени места – Голямо Враново, Смирненски, Глоджево, Сеново и Ново село. Санкции ще бъдат приложени и към кметовете на с. Просена и на община Силистра. На кмета на с. Ново село е издадено писмено предупреждение за неосъществен контрол на дейностите с битови и строителни отпадъци.

Замърсените терени са със смесени битови и строителни отпадъци, средно от 2 до 5 дка, обикновено в територията на съществуващите преди години селски сметища. Прави впечатление, че на места с дългогодишни рецидиви в незаконните сметища са положени усилия за недопускане на замърсяване или своевременно почистване. Такива са няколко населени места в област Разград – селата Брестовене и Ясеновец.

В област Силистра са установени терени със строителни отпадъци от строителството на водния цикъл в града. В Русенска област много замърсени терени са констатирани на територията на община Ветово. На кметовете на общини и населени места са дадени предписания в срок да почистят замърсените терени. Предстои последващ контрол за изпълнение на дадените предписания.