По повод Седмицата на река Дунав, която тази година е от 28 юни до 5 юли Ученическият парламент в Силистра кани връстниците си за участие в традиционния фотоконкурс “Градът край реката”. Подкрепа младите организатори получават от община Силистра и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Целта е младите хора да уловят във фотографски кадър интересни мигове, места за отдих, знакови пространства – училищни дворове, класни стаи, културни сгради и обекти, красива природа, знакови елементи от градската среда. Право на участие имат ученици и младежи на възраст от 14 до 18 години.

Допълнителна информация може да се получи от профилите на организаторите в социалните мрежи.

Крайният срок за участие е 30 юни 2021 г. Жури ще оцени снимките по критерии – художественост на творбите, композиция, придържане към основните фотографски правила за композиция. Ще бъдат присъдени три награди от по 100, 70 и 50 лева и три поощрителни по 30 лв. Снимките се носят на флашка в отдел “Образование” към община Силистра, всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 ч.