Съгласно график, утвърден от директора на ОДМВР-Силистра, през месец август 2019 г. мобилен екип, включващ служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и сектор „Пътна полиция“, ще проведе срещи по въпроси на сигурността и реда с представители на местната власт и жители на следните населени места:

Община Силистра

Село Смилец – 01.08.2019 г., 09:30 часа

Село Ламбриново – 01.08.2019 г., 10:00 часа

Село Сърпово – 01.08.2019 г., 10:30 часа

Село Йорданово – 01.08.2019 г., 11:00 часа

Село Брадвари – 01.08.2019 г., 13:00 часа

Община Главиница

Село Малък Преславец – 08.08.2019 г., 09:30 часа

Село Долно Ряхово – 08.08.2019 г., 10:00 часа

Село Зафирово – 08.08.2019 г., 10:30 часа

Село Калугерене – 08.08.2019 г., 11:00 часа

Село Ножарево – 08.08.2019 г., 13:00 часа

Село Падина – 08.08.2019 г., 13:30 часа

Община Дулово

Село Черковна – 15.08.2019 г., 09:30 часа

Село Межден – 15.08.2019 г., 10:00 часа

Село Козяк – 15.08.2019 г., 10:30 часа

Село Върбино – 15.08.2019 г., 11:00 часа

Село Полковник Таслаково – 15.08.2019 г., 13:00 часа

Община Тутракан

Село Шуменци –  22.08.2019 г., 09:30 часа

Село Варненци – 22.08.2019 г., 10:00 часа

Село Белица – 22.08.2019 г., 10:30 часа

Село Преславци – 22.08.2019 г., 11:00 часа

Село Стефан Караджа – 22.08.2019 г., 13:00 часа

Община Ситово

Село Ястребна – 29.08.2019 г., 09:30 часа

Село Любен – 29.08.2019 г., 10:00 часа

Село Добротица – 29.08.2019 г., 10:30 часа

Село Ирник – 29.08.2019 г., 11:00 часа

Село Слатина – 29.08.2019 г., 14:00 часа

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

Източник: МВР Силистра