Над 350 книги получи Регионалната библиотека в Силистра в инициативата „Направи добро – дари книга – предай нататък“, проведена в партньорство с община Силистра.

Повод бе Световният ден на книгата и авторското право – 23 април. Силистренци от всички възрасти отделиха от личните си библиотеки и предоставиха книги в акцията. Книгите бяха разделени по категории, спрямо възрастовата група, за която са подходящи. Всяка категория книги бе предоставена съответно на двата центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, Дневния център за деца с увреждания, Дома за пълнолетни хора с физически увреждания. Всички книги са преминали дезинфекционна машинна обработка и ще дообогатят библиотеките в социалните заведения.