Глоба и предупредителен протокол получил силистренец, изхвърлил над 30 чувала строителни отпадъци в района на Гробищния парк, съобщи пресцентърът на общинската администрация.

След подаден сигнал в края на април била извършена проверка от общинския отдел „Инспекторат“. Установен бил извършителят – Ц.З.Г. от Силистра . В съставения му предупредителен протокол е определен срок за премахване на отпадъците и депонирането им по определения ред за изхвърляне на строителни отпадъци.

Община Силистра ще продължи строго да съблюдава да не се образуват нерегламентирани сметища и ще санкционира нарушителите. Сигнали на граждани се подават в отдел „Инспекторат“ във връзка със спазването на Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, и поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Силистра.