Адвокат Златко Куртев е кандидатът за кмет на Силистра, издигнат от коалиция ‚Демократична България“.

Той беше представен на пресконференция, на която присъстваха и кандидатите за общински съветници Красимир Коев – в миналото дългогодишен общински съветник и ръководител в сферата на образоването, Румен Жеков – представител на сферата на земеделието, Надежда Бобчева – дългогодишен служител в Общинска администрация е и общински съветник – в момента зам.-председател на ОбС Силистра и Стефан Железов – икономист от гражданската квота.

Пред представители на национални и местни медии беше представена програма с мерки за спешни проблеми в общината и стратегия за целия 4-годишен мандат.

Като един от най-наболелите местни проблеми демократите посочиха липсата на кадри в МБАЛ – Силистра. Според тях е необходимо местната власт да окаже спешно съдействие на ръководството на болницата в привличането и задържането на квалифицирани медицински специалисти и болничен персонал.

Друг основен проблем е трафикът на тирове, повод за нарастващо сред гражданите недоволство. Обединението вижда решение в идеята за създаване на ГКПП извън Силистра и изграждане на околовръстен път на територията на Република Румъния, започващ преди входа на гр. Силистра, вливащ се в съществуващия асфалтов път с изход ферибота. Посочени бяха и временни марки до разрешаването на въпроса кардинално.

Като недобре развито бе оценено икономическото развитие на общината, и липсата на инвестиции. Резултатът от това е безработица и намаляване на броя на жителите, като се очаква през 2021 г. населението на града падне под 30 000 души. Представителите на „Демократична България“ виждат решение на този проблем с изграждането на нова индустриална зона, която да играе ролята на „зелен коридор“ за привличането на инвестиции, както и ограничаване и премахване на бюрократични процедури в общинската администрация и скъсяване на срокове за административно обслужване.

Според демократите работата на местния парламент като законодателен орган не е добра, предвид липсата на експертност. Те отчетоха и голямата разделителна линия между властта и гражданите. По тази причина се приема за необходимо участието на силистренци чрез осъществяване на контрол, чрез въвеждане на прозрачност на договорите и изобщо разходите извършени от Община Силистра. Демократите ще насърчават използването на интернет приложението „Гражданите“, което позволява по електронен път да бъдат изпращани сигнали за нередности в общината, както и проследяване на реакцията на администрацията.

За да могат жителите на общината да получават адекватна помощ при работата си с институциите от „Демократична България“ ще работят за възстановяването на длъжността Общински ОМБУДСМАН. Предложени бяха и мерки за подобряване на екологичната обстановка в града и за компенсаторно залесяване в обезлесени райони.