От „Демократична България“- Силистра публикуваха призив към политическите сили и гражданите за масово гласуване “Този път ще гласувам“. Демократите смятат, че колкото повече хора гласуват на местните избори на 27-ми октомври, толкова по легитимна ще е властта. Публикуваме призива им без никаква редакторска намеса.

Уважаеми съграждани,
Уважаеми кандидати да общински съветници и кметове,

Приканваме ви да се включите към инициативата на Демократична България  –  „ТОЗИ ПЪТ ЩЕ ГЛАСУВАМ“ и да убедите и други хора около Вас да направят същото.Гласуването на местните избори дава възможност на всеки да изрази позицията си за посоката, която следва да поеме нашата община по въпроси,  които ни засягат пряко.
Гласуването е отговорност пред другите.
Да гласуваш значи да си гражданин, значи да си включен, да си участник в процесите на демократизация.

Общинският съвет:

     приема годишния бюджет на общината;
     определя размера на местните данъци;
     приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
     определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
     приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
     определя изисквания за дейността на фирми, сдружения, фондации на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на нашия град.

Нима тези отговорности на местния парламент не ни засягат лично, не засягат нашите семейства, близки и приятели.

НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ:  ДА ПОМИСЛИМ РАЗУМНО.

И ДА КАЖЕМ: „ТОЗИ ПЪТ ЩЕ ГЛАСУВАМ”.