Окръжен съд-Силистра организира “Ден на отворените врати”, посветен на празника на град Силистра Кръстовден – един от най-големите православни християнски празници.
Каним граждани и журналисти да се запознаят с организацията на работа на съда, с функциите на съдебните служби и с отделни съдебно-административни процедури. Ще бъде осигурен свободен достъп до съдебните зали и деловодствата на съда – наказателно и гражданско.
Провеждането на Деня на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов “Открито за съдебната власт”, с която се цели постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, повишаване на правната култура на гражданите, и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие.
Събитието ще се проведе на 13.09.2019 година от 11.00 часа в Съдебната палата в град Силистра.