Вече трета седмица градът обсъжда, спори и се разделя на различни лагери. Първоначално един граждански активист беше задържан при съмнителни обстоятелства с наркотици, а след това директорът на Дирекция финанси в общината беше уличен, че списва сайт в работно време, за работа за която плащаме ние – гражданите на Силистра. И текнаха думите – обидни, заплашителни, подигравателни, саркастични. И от двете страни. Едната страна подкрепя становището си с неверни, обидни и саркастични думи, а другата й отвръща със същото. Думите се използваха като бухалка, те се мятаха в нужната посока за да наранят, да обидят, да подиграят. Появи се страница във Фейсбук където се изгуби всяка мяра. В думите.

И някак се забрави, че думите са това което ни отличава от животните. Че те не само пресъздават, но и създават реалността. Че казаното създава представа, а тя, представата, може да се осъществи, да придобие реалност, да се пипне. И няма никакво значение кой е прав и кой е крив. И двете страни използват едни и същи оръжия и двете страни опитват да наранят другата страна, не противника, а другата страна. А в това не трябва да сме противници – заедно сме хора и заедно използваме думите за да се убедим в едно или друго. Другото…Другото е ферма, зоопарк.

Премахнете тази страница.