От понеделник, 11 май, Детската кухнята отново отваря врати за малките граждани. Това решение взе Общинският кризисен щаб на свое заседание. Заедно с централния офис ще заработят и разливочните в Силистра и селата Айдемир и Калипетрово.

Всички дейности ще са съобразени със заповедите на министъра на здравеопазването при взети строги противоепидемични мерки на хигиена. Общинската администрация отправя апел майките да не образуват струпване на входа на съответната кухня или офис. Служителите на Детска кухня ще носят предпазни средства. За целта ще бъдат закупени необходимите количества маски, шлемове и ръкавици.

От месец април Детската кухня има нов автомобил, с който ще се разнася храната до филиалите на кухнята. До сега кухнята не е разполагала със собствен транспорт. Автомобилът е закупен с целеви средства, заложени бюджета на община Силистра за 2020 г. Персоналът на Детската кухня изказва благодарност на общинското ръководство и на Общинския съвет за възможността безаварийно да обслужва потребителите на услугата.