„Български пощи“ ЕАД, обявява началото на националния етап на 50-ия Международен епистоларен конкурс за млади хора на Световния пощенски съюз /СПС/ и ЮНЕСКО. Темата за тази година е: „Напиши писмо до член на твоето семейство за преживяванията ти в условията на пандемията от COVID-19“.

В конкурса могат да вземат участие единствено деца на възраст до 15 години. Международното бюро на СПС не приема съчинения, изпратени от училища или граждани и допуска за участие във финалното състезание само по едно писмо от страна-членка.

Право на участие в конкурса ще имат съчинения отговарящи на следните условия: участникът да предостави попълнена Декларация-съгласие; съдържанието на съчинението да отговаря на поставената тема; авторът на съчинението да бъде на определената възраст; съчинението да съдържа не повече от 800 думи; писмото да бъде с клеймо не по-късно от 22 март 2021 година.

Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят своите съчинения не по-късно от 22 март 2021 година на адрес: До РУ на „Български пощи” ЕАД, за 50-ти Епистоларен конкурс.

Писмото, класирало се на първо място на национално ниво, ще бъде преведено и изпратено до СПС за участие в 50–ия Международен епистоларен конкурс за надпревара с останалите национални победители.

Отличените творби на участници, както и съчинението спечелило първа награда, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на „Български пощи” ЕАД.