До края на декември гражданите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат чрез тях да ползват данъчните облекчения за деца, съобщи пресцентърът на силистренския Офис на НАП.

Две са декларациите за ползване на данъчното облекчение – за деца и данъчното облекчение за деца с увреждания от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Отпадна изискването за представяне на писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва данъчното намаление. Дадена е възможност двете облекчения – за деца и за деца с увреждания, да се ползват от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни, за да ползва облекченията в пълен размер. В тези случаи разликата може да се ползва от другия родител чрез подаване на годишна данъчна декларация. Чрез работодател могат да се ползват и други видове данъчни облекчения, припомнят от Приходното ведомство.

Данъчните облекчения за деца с увреждания дават възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50% вид и степен на увреждане. Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, припомнят от НАП.

Данъчното облекчение за деца намалява сумата по годишната данъчна основа в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно дете до 18 г.; с 400 лв. – за две деца; или с 600 лв. за три или повече деца, ненавършили пълнолетие.

Допълнителна информация за намаляване на данъка и подаването на данъчни декларации може да се получи на информационния телефон на НАП 0700 18 700.