Община Силистра е подписала споразумение за партньорство с Агенцията за социално подпомагане за удължаване на срока на проект “Приеми ме 2015” с една година, считано от 1 януари 2021 година, съобщиха от общината.

В споразумението са отразени промени, отнасящи се за разходите, пряко свързани с дейностите по проекта. Проект “Приеми ме 2015”, който се изпълнява на територията на област Силистра, обхваща общините Силистра, Дулово и Кайнарджа. Администратор и счетоводител от община Силистра ръководят проекта. Сформиран е областен екип по приемна грижа от трима души. Приемните семейства на територията на област Силистра са 22, като 20 от тях са в община Силистра, а 2 са в община Кайнарджа. Всички приемни семейства са професионални. През 2020 г. е утвърдено и вписано в регистъра едно професионално приемно семейство. Едно приемно семейство е променило профила си по отношение възрастта на децата. Няма заличени приемни семейства през годината. Досега в приемни семейства са настанени 17 деца, като 7 от тях са с увреждания. През 2020 г. са настанени 10 деца от общността до 3 години, като едно от тях е от семейна среда. Децата, изведени от приемни семейства през 2020 г. са 13, като осиновените деца от български граждани са 12, а от чуждестранни граждани – 1 дете.