Сектор „Български документи за самоличност“ в силистренската полиция ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание, съобщи пресцентърът на полицията.

Служителите от звената на секторите в Силистра, Дулово и Тутракан ще работят на 3 април от 8,30 ч. до 17,30 ч. и на 4 април от 8,30 ч. до 19,30 ч. Гражданите могат да подават искания за удостоверения до 17,00 ч. на 03.04.2021 г. и до 19,00 часа на 04.04.2021 г.

Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 4 април 2021 г.