Регионалната библиотека “Партений Павлович” в Силистра обявява безплатно издаване на читателски карти до 29 май, съобщиха от библиотеката.

Читатели, които не са посещавали библиотеката две или повече години, трябва да попълнят декларация за хора под или над 16-годишна възраст. Регистрираните потребители могат да заявят своето желание да получат лична парола, с която да ползват електронната услуга “Моята библиотека” в меню “Каталог”. Тя дава възможност да се правят справки по читателски картон, да се запазват и презаписват библиотечни документи.

До второ нареждане, с читатели ще работят само отдел “Книгозаемане”, “Детски отдел” и Филиал-2 със специален режим на влизане. В библиотеката се допускат само регистрирани потребители с лични предпазни маски.

Работното време на библиотеката от понеделник до петък за централната сграда е 8,00-13,00 и 14,00-18,00 ч., и Филиал-2 – 9,00-13,00 и 14,00-18,00 ч. Библиотеката затваря за задължителна санитарна дезинфекция в часовете: 10,00-10,15; 13,00-14,00; 16,00-16,15 ч.