На 27 април от 17,00 ч. пред Регионалната библиотека „Партений Павлович“ е представянето на книгата „Скритият бог. Древна българска същност“ на етнографа д-р Йордан Касабов.

Новата книга на автора съдържа разработки, посветени на алиани, богомили и на подетнографската група „шиковци“ и е посветена на 70-годишнината на Йордан Касабов. Книгата е на разположение в няколко екземпляра – подарени и откупени, в Регионалната библиотека. Културната институция е традиционен партньор в представянето и на други книги с подобен характер, създадени от единствения в Крайдунавска Добруджа историк със защитена образователна и научна степен по етнология. Освен с личния празник, приятели и близки на д-р Йордан Касабов пожелаха и на добър път на една творба, откриваща нови хоризонти към познанието за българщината, завещана от нашите деди, и съхранена на страниците на книгата.