Първо заседание проведе в Дулово временната Общинска преброителна комисия за организиране на преброяването на населението и жилищния фонд на територията на община Дулово през 2021 г. Присъстваха седем членове на комисията, която е с председател Рейхан Узунов, секретар на община Дулово.

Заседанието беше открито от Дарина Попова-Арнаудова, началник на отдел „Статистически изследвания – Силистра“, която запозна присъстващите с целите на мащабното преброяване в страната ни и се провежда във всички европейски страни. Предстоящото догодина преброяване ще даде изчерпателна информация за броя, структурата и състава на населението, за броя и вида на домакинствата, за сградния и жилищния фонд, като получените резултати ще дадат реалната картина в страната ни и ще се използват до следващото преброяване, което ще се проведе след 10 години.

По време на заседанието членовете на комисията приеха правилник за цялостната дейност на комисията, както и организационен план по подготовката и провеждането на преброяването на населението, с подробен график по дейности и дати. Според плана до 26 юни предстои набиране на регистратори, които ще бъдат обучени от 6 до 10 юли и след това ще проведат обхода за регистрация, който е в периода от юли до 15 септември. От 15 септември до 30 октомври ще се избират преброителите и контрольорите, а обученията им ще се проведат в началото на 2021 г.

През 2021 г. броенето ще се проведе на два етапа – чрез онлайн преброителна карта от 0,00 ч. на 22 януари до 24,00 ч. на 31 януари и чрез посещенията на отделните домакинства от преброители от 8,00 ч. на 1 февруари до 20,00 ч. на 15 февруари.