С ново книгохранилище вече разполага Регионалната библиотека „Партений Павлович“ в Силистра. След почти четиригодишно писане на преписки за доказване на необходимостта от допълнителна база за съхранение на литературното световно и българско наследство и периодика, в сряда Министерският съвет реши да предостави своя собственост на културната институция.

Шестият етаж от бившия Изчислителен център, където допреди години се помещаваше местната структура на Държавната агенция по вземанията ще бъде превърнато в модерно, отговарящо на специфичните условия книгохранилище.

В 11 стаи с обща площ от 306 кв. м библиотеката ще съхранява ценни книги от богатия си фонд. Предстои ремонт на имота и структуриране на съдържанието му. Има идея част от новата база да бъде заемна и читалня за специализирана литература, споделиха от библиотеката.

Огромен и разнообразен е фондът на силистренската Регионална библиотека. Общо почти 236 000 книги се съхраняват в базите на културната институция. С около 20 000 тома литература разполага библиотечният филиал в града, а почти 60 000 печатни издания се пазят в досегашното книгохранилище с романтичното име „Българка“ до поделението на Гранична полиция.