Д-р Георги Чобанов – директор на Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите“ в Българска агенция по безопасност на храните, в интервю за предаването „Добър ден“ на Радио „Фокус“.

Водещ: Продължаваме по все така актуалната тема за заболяването африканска чума. И днес беше регистрирано второ огнище на заболяването на територията на Държавно горско стопанство Алабак в Пазарджишко. Каква е актуалната картира към момента, действат ли мерките на властите? Темата ще коментираме с доктор Георги Чобанов – директор на Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите“ в Българска агенция по безопасност на храните. Добър ден, доктор Чобанов.
Георги Чобанов: Добър ден.
Водещ: Разбрахме за второ огнище в горско стопанство Алабак, Пазарджишко. Каква е актуалната картина на заболяването към момента? Имаме ли и други нови огнища?
Георги Чобанов: Актуалната картина се променя ежедневно и се стараем всичко това нещо да бъде оповестено на сайта на агенцията. Като цяло имаме до тук констатирани 33 огнища при домашни свине и 45 случая при диви свине. Говорим при дивите свине не за огнища, леко ще ви коригирам, а за случаи, тъй като там не можем да определим точната територия кои диви свине са били в контакт. Затова говорим за случаи, констатирани болни. Така че да, в Пазарджишко вече са два такива случаи.
Водещ: Можем ли да кажем, че до някаква степен властите успяват да овладеят ситуацията, спрямо това, което очаквахте да речем преди месец?
Георги Чобанов: Доколкото се появяват все нови и нови случаи и огнища, на този етап не можем да кажем в прекия смисъл на думата, че е овладяна ситуацията. Овладяна е от друга гледна точка – че последствията от констатираните случаи са предотвратени дотолкова, доколкото да не се разнася заразата и самите тези констатирани случаи да бъдат източник на зараза, както и овладяваме ситуацията категорично по отношение на безопасността на потребителите.
Водещ: Настъпи ли вече разбиране сред стопаните, които доброволно трябва да изколят животните? Изпълняват ли се стриктно разпоредбите на властите? Помним случаите с блокадата на пътя Ямбол-Сливен и още няколко такива случая. Сякаш стихна това напрежение.
Георги Чобанов: Надяваме се хората да са разбрали, че на практика това не е някаква прищявка, това са закономерни мерки, които трябва да се приложат, защото ситуацията е необичайна. Конкретно за блокадата, която визирате, беше странно в Северна България да се говори, че мерките са закъснели с две години, а в Южна България да е прекалено рано за мерките. На практика ние сме една държава, а не да имаме граница Стара планина и да говорим за съвсем друго място, където се налагат други правила. Другото нещо, което излагаха като аргументи – ама те са здрави животните, защо да ги колим? Надали някой коли болни животни по Коледа, тогава също се колят здрави животни. И това точно беше целта на искането, на молбата ни, на обръщението, включително и заповедите, които издадоха на места областните управители – животните да се заколят докато са здрави. Защото болно животно не би следвало да се коли, то би следвало да се лекува докато оздравее и впоследствие да се коли, или другият вариант е да се предаде на екарисаж след умъртвяване.
Водещ: Можете ли да кажете на този етап какви ще са пораженията от вируса и по-скоро какви щети ще последват за свиневъдството у нас като цяло?
Георги Чобанов:Сериозни са щетите за свиневъдството. Сами можете да си направите една сметка, при условие, че имаме няколко индустриални ферми, те са 10% от индустриалните ферми са засегнати от вируса. Като поголовие пък това, което е умъртвено до тук, е горе-долу една трета от поголовието в страната. Така че това е доста сериозен удар върху икономиката, върху бизнеса на съответните ферми и бизнесмени, разбира се. Но има и нещо, което остана на заден план с всичката тази истерия, която имаше покрай африканската чума – има чума, няма чума, на практика потребителите започнаха да се ориентират и да се отдръпват от свинското месо. Така че това нещо нанася един допълнителен удар върху пазара на свинско месо и на хората, които все още отглеждат свине. Така че оценката ще бъде доста по-късно, но при всички случаи ще е сериозно отражението върху икономиката на страната.
Водещ: А има и друг вариант – да скочат цените на свинското месо, особено като наближи зимата.
Георги Чобанов: Това нещо се говори постоянно. Само че аз досега, не забелязах такава тенденция. Още повече, това се потвърждава от другите държави, където са минали заразни болести по животните – напротив, пазарът върви точно в обратна посока – или задържането им, или дори смъкването им, тъй като всичката тази истерия, която се тиражира по медии, по публикации в интернет пространството, води до отдръпване на потребителите от съответния вид месо. Така че от една страна, пазарът се свива, защото няма предлагане, но пък няма и търсене на това месо. Така че спекулира се в двете посоки – че ще има изключително рязко спадане на цената, понеже няма търсене, или пък изключително рязко вдигане на цената, защото не достига месото. Реалистичното за мен е цената да е близка до тази, която е в момента, която е такава в последните няколко години.
Водещ: Да. Стана дума вече няколко пъти за компенсации към ферми и към частни стопани. Какъв ще бъде механизмът за получаването им, можете ли да внесете повече яснота?
Георги Чобанов: Механизмът за компенсиране на стопаните на засегнати ферми е такъв, какъвто е бил и досега при други видове заболявания, при други видове животни. Така че няма нищо ново, което да не е ясно на хората. Описан е механизмът съвсем ясно в Закона за ветеринарно-медицинска дейност и съпътстващите нормативни документи, така че ферма, която е засегната, след налагането на мерките, се прави един опис на всички животни, които са умъртвени, които подлежат на компенсиране, с допълнителен набор от документи, които трябва да бъдат приложени към заявлението от собственика. И на тази база се калкулира компенсацията, която той ще получи. Важно е тук да се отбележи, че на компенсация подлежат регистрирани ферми и идентифицирани животни – това нещо, което го говорим от миналата година от случая в Тутраканци, което някак си убягва на една част от населението. При условие, че едно стопанство не е било регистрирано или не отговаря на ветеринарно-медицинските изисквания, няма как това, което си говорим, за лично стопанство тип „заден двор“ да се отглежда свиня-майка или нерез, и да има претенции стопанинът това нещо да бъде компенсирано по този начин. Те имат право да отглеждат на този етап до 5 прасета за угояване, като прасето за угояване от порядъка на 100 кг. Ние винаги излизаме от тази рамка и тръгваме свиня-майка, която е 250-300 килограма. На практика тези претенции на стопаните няма да бъдат удовлетворени.