Изпълнителният директор на Многопрофилната болница за активно лечение в Силистра д-р Даниела Костадинова изказа благодарността си към всички дарители от името на работещите в лечебното заведение. Дългият списък на благородните дарители е публикуван в сайта на болницата.

„Благодаря на всички Вас, които със своя дарителски жест показахте съпричастност в тази трудна ситуация към всички работещи в лечебното заведение. Със събраните до момента средства ще бъдат закупени 2 апарата за белодробна вентилация, дефибрилатор, инфузомати, дезинфектанти, лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки в отделенията във връзка с борбата и разпространението на COVID-19. Във време на извънредно положение е повече от задължително да си подадем ръка за помощ”.

“В дни, в които светът е изправен пред предизвикателството да се пребори с епидемията COVID-19, призоваваме всички жители на област Силистра да бъдат съпричастни в тези изключително трудни дни, за да опазим здравето и живота на всички нас. В момента живеем и работим в безпрецедентна ситуация, във време на голям стрес и несигурност. На изпитание е поставено не само нашето здраве, но и нашата етика, отговорност, дисциплинираност, професионализъм, съчувствие, човечност”.