От 1 септември със заповед на министъра на образованието е закрита Професионалната гимназия по лека промишленост /ПГЛП/ „Пенчо Славейков“ в Силистра. Учениците, които са били в 11 клас в дневна и задочна форма на обучение ще могат да завършат своето образование в определеното приемно училище – Професионалната гимназия по производствени технологии „Евлоги Георгиев“ в избрана от тях форма на обучение.

В последната година в ПГЛП „Пенчо Славейков” са се обучавали по-малко от 30 ученика.

„Други закрити училища в Силистренско няма към този момент, а за новата учебна година не се планира предложения за държавни училища, тъй като считаме, че за момента с това закриване е достатъчно оптимизирана мрежата. Останалите училища могат да съществуват, макар и някои от тях по-трудно“, заяви началникът на Регионалното управление по образование в Силистра д-р Габриела Миткова.

Очаква се обаче някои от общините да вземат трудни решения за затваряне на училища. Това са учебни заведения, които от години се поддържат с маломерни и слети паралелки. Става въпрос за 5 училища в 5 села, в които учениците са по-малко от 40 – от 1-ви до 7-ми клас, което показва, че има сливане на паралелки. Общинските съвети по места ще трябва да гласуват евентуално закриването им. Решенията ще трябва да бъдат взети до месец май 2021 г.