Прочитайки кратък откъс от книгата „Детският влак“ на италианския автор Виола Ардоне, кметът на Силистра д-р Юлиян Найденов даде в сряда вечерта началото на юбилейната Десета „Нощ на литературата“.

В инициативата, проведена пред Регионалната библиотека „Партений Павлович“ при отлична организация, се включиха 23 читатели – млади актьори, ученици, студенти, преподаватели, общественици, които прочетоха откъси от литературни произведения на 14 европейски автори.

В Силистра литературната нощ се проведе в три читателски „гнезда“ – пред Регионалната библиотека, в читалнята на Народно читалище „Доростол – 1870” и Обединения детски комплекс с участието на Театрално студио „Артистик”. Съвместно представяне на книгата на Томас Гебауер и Илия Троянов „Помощ! Помощ?” направиха студенти от силистренския филиал на РУ „Ангел Кънчев”. Четенето на текста от различни читатели засили въздействието на социално-политическите проблеми, които авторите поставят.

В „Нощта на литературата” читателите от Силистра споделиха удоволствието не само от четенето на любими откъси, а и от възможността да препоръчат своите любими съвременни автори на други читатели.

Събитието популяризира съвременната европейска литература и се проведе едновременно в различни български и европейски градове. В България се включиха София, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, Стара Загора и Шумен. Проектът е иницииран и се организира от чешките културни центрове съвместно с Европейското сдружение на националните културни институти EUNIC от 2006 г. и постепенно към него се включват градове от различни държави. България става част от международната „Нощ на литературата“ през 2012 г. благодарение на Чешкия център в София.